Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Grimm voert een algemene rechtspraktijk en is daarmee in staat uw belangen in de meest voorkomende rechtsgebieden te behartigen:

  • Asielrecht
  • Vreemdelingenrecht (gezinsvorming, MVV, gezinshereniging, verblijfsvergunningen etc.)
  • Wet BOPZ
  • Personen- en familierecht (echtscheiding, omgangsregeling, gezagswijziging etc.)
  • Kinderbeschermingsmaatregelen (uithuisplaatsing, onder toezichtstelling)
  • Strafrecht
  • Woonrecht (huurrecht)
  • Bezwaar- en beroepschriften overige